NÓ¯ P£ASKI SNYCERSKI PFEIL DP7725GM4

92,23 

SKU: 466f273546d4 Kategoria:

Nó¿ bez rêkojeœci mo¿e byæ wykorzystywany zarówno do prac snycerskich, jak i ciêcia forniru. No¿e s¹ naostrzone przez producenta i s¹ hartowane na ca³ej d³ugoœci.