NÓ¯ JAPOÑSKI SNYCERSKI KOGATANA DELUXE – DK710708

450,13 

SKU: 4986822151754 Kategoria:

Japoñskie no¿e snycerskie Kogatana odkuwane s¹ rêcznie z wielowarstwowej stali. No¿e z faz¹ pojedyncz¹, praw¹ s³u¿¹ m.in. do ciêcia forniru, znajduj¹ zastosowanie przy wykonywaniu intarsji. Nadaje siê równie¿ do prac introligatorskich, do konserwacji papieru i skóry. D³ugoœæ ca³kowita 160 mm D³goœæ ostrza 75 mm