NÓ¯ JAPOÑSKI SNYCERSKI – DK710758

129,27 

SKU: 4049933028381 Kategoria:

Ekskluzywne no¿e snycerskie z ergonomicznie ukszta³towanymi uchwytami z surowego, japoñskiego dêbu bia³ego, zapewniaj¹cymi idealn¹ kontrolê nad ciêciem. Nierdzewna stal A2 (ok. 62 HRC). D³ugoœæ brzeszczotu 50-65 mm D³ugoœæ ca³kowita 80-195 mm Faza obustronna Ostrze Kszta³t D