NÓ¯ JAPOÑSKI DO SKÓRY – DK710714

316,39 

SKU: 4986822040362 Kategoria:

Japoñski nó¿ z faz¹ do skóry Dwuwarstwowe ostrze z faz¹ jednostronn¹. R¹czka z drewna magnolii. Japoñski nó¿ snycerski dla wymagaj¹cych u¿ytkowników, profesjonalistów, jak równie¿ pocz¹tkuj¹cych. Nadaje siê do prac introligatorskich, do konserwacji papieru, do skóry i do forniru . D³ugoœæ ca³kowita 185 mm D³ugoœæ ostrza 65 mm Gruboœæ ostrza 2 mm Szerokoœæ ostrza 36 mm