NAPINACZE DO BLEJTRAMÓW SZER. 12MM 1 SZT. – B06093

37,83 

SKU: 2010000017593 Kategoria:

NAPINACZE DO BLEJTRAMÓW Metalowe napinacze do starych krosien malarskich. Znajduj¹ zastosowanie, kiedy nie jest mo¿liwe odpowiednie naci¹gniêcie p³ótna przy pomocy zwyk³ych drewnianych klinów. Metalowe napinacze pozwalaj¹ na regulacjê naci¹gniêcia p³ótna poprzez stopniowe przekrêcanie nakrêtki napinacza. Pozwala unikn¹æ to niebezpiecznych dla warstwy malarskiej drgañ, powstaj¹cych przy zastosowaniu tradycyjnej metody wbijania klinów m³otkiem. Wymiary: 12mm, 16mm, 20mm, 24mm.