MYD£O KONSERWATORSKIE CONTRAD 2000 1L – B07216

246,84 

SKU: 2010000009741 Kategoria:

CONTRAD 2000  Skuteczny preparat do czyszczenia i odka¿ania. Emulsja wodna na bazie œrodków powierzchniowo czynnych – anionowych i nie jonowych. Zawiera zwi¹zki chemiczne pochodzenia nieorganicznego i stabilizatory. Nie powoduje korozji, nie jest toksyczny, ulega biodegradacji. Usuwa: oleje, t³uszcze silikonowe, krew, proteiny z³o¿one, produkty pochodzenia organicznego, smo³ê, balsam kanadyjski, woski, t³uszcze, cukry, ¿elatyny, olej cedrowy, etc. Neutralizuje siê wod¹. Opakowanie 1 l. Produkt do u¿ytku profesionalnego!