MLECZKO DO POLITURY ZWEIHORN 135 ML – MS00012

53,66 

SKU: 2010000016695 Kategoria:

MLECZKO DO POLITURY   Œrodek stosowany w koñcowym etapie politury, do usuwania nadmiernej iloœci oleju lnianego. Zawiera b. drobne cz¹stki poleruj¹ce, które wi¹¿¹ resztki oleju. Nie pozostawia smug, nadaje lœnienie powierzchni. Nadaje siê do drewna o zamkniêtych porach. Opakowanie 135 ml