LISTWA, GZYMS DREWNIANY RZEBIONY EM00297

127,60 

SKU: 5907180875433 Kategoria:

Listwy rzeŸbione drewniane, wykoñczeniowe, dekoracyjne. Maj¹ wiele zastosowañ: jako listwy ozdobne do mebli, wykañczania krawêdzi meblowych, do dekoracji drzwi,  uster a tak¿e do wykañczania mebli tapicerowanych. Wszystkie listwy mog¹ byæ barwione:  bejcami spirytusowymi i wodnymi, lakierobejcami i lakierowane.  Wymiary: wysokoœæ:         78 mm szerokoœæ:        22 mm d³ugoœæ:         1200 mm