LISTWA DREWNIANA RZEBIONA EM00232

36,17 

SKU: 5907180874917 Kategoria:

Listwa drewniana wykoñczeniowa . Solidna listwa wykonana z drewna bukowego. Listwa drewniana ozdobna to bogactwo mo¿liwoœci w aran¿acji mebli , ram , przedmiotów dekoracyjnych i wszystkiego, co sugeruje twoja kreatywnoœæ . Wszystkie listwy  mog¹ byæ: z³ocone ,barwione bejcami spirytusowymi i wodnymi, lakierowane lub olejowane. Surowe drewno bukowe nielakierowane. Wymiary: wysokoœæ       26 mm gruboœæ            6 mm d³ugoœæ      1200 mm