LISTWA DREWNIANA RZEBIONA EM00231

34,99 

SKU: 5907180874900 Kategoria:

Listwy rzeŸbione drewniane, wykoñczeniowe, dekoracyjne. Maj¹ wiele zastosowañ: jako listwy ozdobne do mebli, wykañczania krawêdzi meblowych, do dekoracji drzwi,  uster a tak¿e do wykañczania mebli tapicerowanych. Wszystkie listwy mog¹ byæ barwione:  bejcami spirytusowymi i wodnymi, lakierobejcami i lakierowane.  Wymiary: d³ugoœæ –        1200 mm szerokoœæ –          6 mm wysokoœæ –         26 mm