LISTWA DREWNIANA RZEBIONA EM00206

70,09 

SKU: 5907180874702 Kategoria:

Wysoka listwa bardzo dekoracyjna  z motywami  rzeŸbionymi  do mebli, ekskluzywna i elegancka obróbka drewna oraz do renowacji zabytkowych wnêtrz, ale nie tylko, bardzo dobrze nadaj¹ siê do klasycznych kuchni w stylu angielskim,prowansalskim , cottage  lub malowane na bia³o wed³ug skandynawskiego smaku. Wymiary: wysokoœæ       63 mm gruboœæ      11 mm d³ugoœæ      1200 mm