LISTWA DREWNIANA OZDOBNA Z WZOREM EM00503

22,58 

SKU: 5907180875723 Kategoria:

Listwa drewniana ozdobna z wzorem wyciskanym na ciep³o, wykonana z drewna bukowego. Te dekoracyjne aplikacje daj¹ niezwykle efektowne rezultaty. Gama dostêpnych wzorów obejmuje zarówno proste, klasyczne jak i bogate ornamenty: figury geometryczne, powtarzaj¹cy siê rytm festonów, wieñce kwiatowe, wzory Art Deco’. Listwy ozdobne znajduj¹ najró¿norodniejsze zastosowania: – do zdobienia frontów meblowych i boazerii – jako aplikacje do ró¿nych typów mebli – jako listwy maskuj¹ce -do dekoracji œcian – i wielu innych zastosowañ ornamentalnych Wszystkie ornamenty z py³u drzewnego mog¹ byæ: barwione bejcami spirytusowymi i wodnymi ,lakierowane. Wymiary: wysokoœæ      22 mm gruboœæ          6 mm d³ugoœæ    1200 mm OSTATNIO OGL¥DANE PRODUKTY