LISTWA DREWNIANA OZDOBNA EM00610L

30,61 

SKU: 2010000016374 Kategoria:

Listwa drewniana wykoñczeniowa, pó³wa³ek. Solidna listwa wykonana z drewna bukowego. Listwa drewniana ozdobna to bogactwo mo¿liwoœci w aran¿acji mebli, ram, przedmiotów dekoracyjnych i wszystkiego, co sugeruje twoja kreatywnoœæ. Wszystkie listwy  mog¹ byæ: z³ocone, barwione bejcami spirytusowymi i wodnymi, lakierowane lub olejowane. Surowe drewno bukowe nielakierowane. Wymiary: wysokoœæ       35 mm gruboœæ            13 mm d³ugoœæ      1200 mm