LISTWA DREWNIANA OZDOBNA EM00608L

23,11 

SKU: 2010000015650 Kategoria:

Listwa drewniana wykoñczeniowa, pó³wa³ek. Solidna listwa wykonana z drewna bukowego. Listwa drewniana ozdobna to bogactwo mo¿liwoœci w aran¿acji mebli, ram, przedmiotów dekoracyjnych i wszystkiego, co sugeruje twoja kreatywnoœæ. Wszystkie listwy  mog¹ byæ: z³ocone, barwione bejcami spirytusowymi i wodnymi, lakierowane lub olejowane. Surowe drewno bukowe nielakierowane. Wymiary: wysokoœæ       26 mm gruboœæ            7 mm d³ugoœæ      1200 mm