LISTWA DREWNIANA EM00303

79,11 

SKU: 5907180874955 Kategoria:

Listwy rzeŸbione drewniane, wykoñczeniowe, dekoracyjne. Maj¹ wiele zastosowañ: jako listwy ozdobne do mebli, wykañczania krawêdzi meblowych, do dekoracji drzwi,  uster a tak¿e do wykañczania mebli tapicerowanych. Wszystkie listwy mog¹ byæ barwione:  bejcami spirytusowymi i wodnymi, lakierobejcami i lakierowane.  Wymiary: wysokoœæ       37 mm gruboœæ      11 mm d³ugoœæ      1200 mm