LISTWA DREWNIANA EM00246

21,19 

SKU: 5907180875037 Kategoria:

Listwa drewniana wykoñczeniowa . Solidna listwa wykonana z drewna bukowego. Listwa drewniana ozdobna to bogactwo mo¿liwoœci w aran¿acji mebli , ram , przedmiotów dekoracyjnych i wszystkiego, co sugeruje twoja kreatywnoœæ . Wszystkie listwy  mog¹ byæ: z³ocone ,barwione bejcami spirytusowymi i wodnymi, lakierowane lub olejowane. Surowe drewno bukowe nielakierowane. Wymiary: wysokoœæ       15 mm gruboœæ        9 mm d³ugoœæ      1200 mm