LISTWA DREWNIANA EM00239

51,25 

SKU: 5907180874986 Kategoria:

Wysoka listwa bardzo dekoracyjna  z motywami  rzeŸbionymi  do mebli, ekskluzywna i elegancka obróbka drewna oraz do renowacji zabytkowych wnêtrz, ale nie tylko, bardzo dobrze nadaj¹ siê do klasycznych kuchni w stylu angielskim,prowansalskim , cottage  lub malowane na bia³o wed³ug skandynawskiego smaku. Wymiary: wysokoœæ       50 mm gruboœæ           6 mm d³ugoœæ      1200 mm