LISTWA DREWNIANA, ÆWIERÆWA£EK EM00604L

20,00 

SKU: 2010000015643 Kategoria:

Listwa drewniana wykoñczeniowa. Solidna listwa wykonana z drewna bukowego. Listwa drewniana ozdobna to bogactwo mo¿liwoœci w aran¿acji mebli, ram, przedmiotów dekoracyjnych i wszystkiego, co sugeruje twoja kreatywnoœæ. Wszystkie listwy  mog¹ byæ: z³ocone, barwione bejcami spirytusowymi i wodnymi, lakierowane lub olejowane. Surowe drewno bukowe nielakierowane. Wymiary: wysokoœæ       14 mm gruboœæ            9 mm d³ugoœæ      1200 mm