KOŒÆ INTROLIGATORSKA, MA£A „G” FALISTA – OK01113

21,79 

SKU: 4b903fbfea29 Kategoria:

Koœæ introligatorska ,rêcznie wykonana ,to precyzyjny no¿yk do bigowania czyli do zagniatania papieru bez uszkodzenia dziêki czemu papier ³atwo i precyzyjnie siê sk³ada wzd³u¿ linii zagiêcia (bigowania). Zastosowanie w  introligatorstwie i wszystkich technikach wymagaj¹cych precyzyjnego zagiêcia. Wymiary : – d³ugoœæ ca³kowita – 140 mm – szerokoœæ – 20 mm – gruboœæ – 6 mm – ergonomiczna