KLEJ VINAVIL NPC 1 KG – M01119

66,48 

SKU: 8002224617011 Kategoria:

Klej VINAVIL BLU NPC  Klej winylowy profesjonalny, stolarski. Schnie 8 godz. pH 4. Opakowanie 1 kg. Gotowy do u¿ycia mocny i elastyczny klej – dyspersja wodna polioctanu winylu z dodatkiem œrodków uszlachetniaj¹cych koloru bia³ego. Po wyschniêciu bezbarwny. Do klejenia drewna, korka i jego pochodnych, p³yty wiórowej, papieru, kartonu, tkanin, filcu, skór, laminatów etc. Nale¿y wstrz¹sn¹æ przed u¿yciem.