KLEJ UNIWERSLANY UHU POWER TRANSPARENT 45 ML – DG00004

25,98 

SKU: 4026700403282 Kategoria:

Szybki, kryszta³owo czysty klej uniwersalny.  Zawiera ¿ywicê syntetyczn¹, odporny na wodê, rozcieñczone kwasy i zasady, benzynê i oleje. Tworzy elastyczn¹ spoinê. Nie marszczy papieru. Do klejenia tektury, papieru, korka, filcu, tekstyliów, drewna, tworzyw sztucznych, gumy, miêkkiego PCV Tubka 45 ml