KLEJ RYBII W P£YNIE – DK450188

88,04 

SKU: 4049933176556 Kategoria:

Klej rybii w p³ynie, 100ml Wysokiej jakoœci, kanadyjski , klej rybi do stosowania na zimno. Gotowy do u¿ycia, postaci p³ynnej, przejrzysty, bardzo mocny, kolor ¿ó³ty przezroczysty , Szczególnie polecany do prac stolarskich, do forniru, intarsji, do papieru, do skóry a tak¿e do poz³otnictwa. Sk³ada siê z mieszaniny skór i oœci ryb rozpuszczalny w wodzie. Pojemnoœæ 100 ml