KLEJ RY¯OWY 1KG – B07129

111,20 

SKU: 2010000009840 Kategoria:

KLEJ RY¯OWY – KROCHMAL RY¯OWY W PROSZKU   Polisacharyd. Naturalny krochmal otrzymywany z ziaren ry¿u. Rozpuszczalny w wodzie. Odwracalny. Stosowany przede wszystkim w konserwacji papieru. W konserwacji obrazów mo¿e byæ baz¹ w przygotowywaniu masy dubla¿owej.   Mieszaæ  z wod¹ w proporcji: 1 czêœæ krochmalu ry¿owego na 4 cztery czêœci wody.