KIT ECOSTUCCO W PAŒCIE 500G (ITALSTUCCO) BW00118

13,76 

SKU: 8014885015235 Kategoria:

KIT „Ecostucco”   Kit o du¿ej elastycznoœci. Do wyg³adzania i wzmacniania ró¿nych powierzchni np: drewno, tynk, mur. Gotowy do u¿ycia, szybkoschn¹cy, cechuje go doskona³a przyczepnoœæ do pod³o¿a, ³atwy do nak³adania szpachl¹. Po rozcieñczeniu wod¹ mo¿na go nanosiæ pêdzlem. Kit przyjmuje barwniki i pigmenty. Opakowanie 250 g.