KAMIEÑ DO OSTRZENIA JINZO, ZIARNISTOŒÆ 2000 – DK710991

366,83 

SKU: 4049933100148 Kategoria:

Ten japoñski kamieñ wodny z tlenku glinu ma mocne wi¹zanie i dziêki temu nie œciera siê zbyt szybko. Przeznaczony szczególnie do wysokostopowych stali narzêdziowych. Przed u¿yciem kamieñ nale¿y moczyæ w wodzie przez co najmniej 10 minut. Nie zaleca siê przechowywania go w wodzie na sta³e. Ziarnistoœæ 2000 Wymiary 215 x 75 x 50 mm