KALAFONIA BALSAMICZNA 100 G – MS00013

4,29 

SKU: 2010000017623 Kategoria:

Krucha pozosta³oœæ oddestylowanego olejku terpentynowego z surowej ¿ywicy terpentynowej lub balsamu. Stosowana m.in. jako sk³adnik farb, sykatyw, mas dubla¿owych. Rozp. w alkoholu, esencji terpentyny, benzynie lakowej (white spirit). Opakowanie 100 g i 1 kg.