KӣKO OBROTOWE DO MEBLI CM00003

19,25 

SKU: 5907180878700 Kategoria:

Kó³ko gumowe w stalowym korpusie z trzpieniem rade³kowanym Nadaje siê do przymocowania do mebli Obrotowe kó³ko stalowe z os³on¹ pokryt¹ mosi¹dzem z trzpieniem rade³kowym, przystosowane do monta¿u w drewnie . Jednoczêœciowe ko³o z termoplastycznego polimeru z powlekanymi mosi¹dzem stalowymi dyskami . Wymiary – wysokoœæ ca³kowita – 65 mm – szerokoœæ ca³kowita – 30 mm – œrednica ko³a – 50 mm  – œrednica trzpienia – 8 mm – kolor – mosi¹dz – udŸwig statyczny – 15 kg