K¥TOWNIK STOLARSKI – DK707172

156,94 

SKU: 4049933025892 Kategoria:

Drewno z orzecha z mosiê¿nym okuciem. Ramiê ze stali szlachetnej. Dok³adnoœæ 0,03 mm na 100 mm. D³ugoœæ ramienia 275 mm D³ugoœæ uchwytu 150 mm