IMAD£O MODELARSKIE – DK705796

246,24 

SKU: 4049933034122 Kategoria:

Imad³o na przegubie kulowym Lekkie imad³o z aluminium na przegubie kulowym z mo¿liwoœci¹ wychylenia i obracania we wszystkich kierunkach. Do lekkich prac z zakresu monta¿u i obróbki. Przegub kulowy z mechanizmem szybkiej blokady. Maks. rozwarcie zacisku do blatu 53 mm. Szerokoœæ mocowania 100 mm Masa 1,2 kg Szerokoœæ szczêk 75 mm G³êbokoœæ mocowania 20 mm