HYDRO GRUND LASCAUX 1L – L10005

413,83 

SKU: 7612254007105 Kategoria:

Dyspersja ¿ywicy akrylowej. Preparat do utwardzania i konsolidacji porowatych powierzchni ( np. gips, tynki, cement, kamieñ) oraz do przygotowywania pod³o¿a przed na³o¿eniem farb: akrylowych (tak¿e w malarstwie œciennym), olejnych, tempery . Szybko schnie, jest elastyczny i odporny na starzenie. Daje  bia³¹, g³adk¹, matow¹ powierzchniê. Opakowanie 1 l