GUMA SANDARAK 1 KG – B07055

354,23 

SKU: 2010000009819 Kategoria:

GUMA SANDARAK  ¯ywica naturalna drzew Allitris quadrvalvis. Znana od staro¿ytnoœci.  W œredniowieczu czêsto sk³adnik werniksów. Rozp. w alkoholu, acetonie. Opakowanie 1 kg.