GA£KA MOSIʯNA DO MEBLI PRUNEA 24 MM GN00021OL

24,06 

SKU: 2010000020722 Kategoria:

Wymiary: – wysokoœæ ca³kowita – 25 mm – œrednica górna  – 24 mm – œrednica dolna / podstawa–  16 mm – wa¿y 28 gramów