GA£KA MOSIʯNA DO MEBLI ONDEA GN00015OL

23,48 

SKU: 2010000016435 Kategoria:

Wymiary: – wysokoœæ ca³kowita – 22 mm – œrednica  – 20 mm – wykonany z litego mosi¹dzu – monta¿ jednopunktowy