GA£KA MOSIʯNA DO MEBLI GRADEA GN00002OL

65,05 

SKU: 2010000011751 Kategoria:

Wymiary: – wysokoœæ ca³kowita – 45 mm – œrednica  górna –   32 mm – œrednica dolna / podstawa  –   32 mm – wa¿y 186  gramów