GA£KA MOSIʯNA DO MEBLI ETOPEA GN00014OL

22,26 

SKU: 2010000016428 Kategoria:

Wymiary: – wysokoœæ ca³kowita – 24 mm – œrednica  – 19 mm – œrednica dolna – 19 mm – wykonany z litego mosi¹dzu – monta¿ jednopunktowy