GA£KA MEBLOWA Z LITEGO MOSI¥DZU TALEA GN00008OL

29,23 

SKU: 2010000005767 Kategoria:

Prosta, elegancka ga³ka wykonana z litego mosi¹dzu  i wykoñczona na kolor polerowanego mosi¹dzu. Dziêki niej mo¿na w prosty, szybki sposób zupe³nie odœwie¿yæ wizerunek mebli. Ga³ka bêdzie pasowa³a do wielu mebli w najró¿niejszym stylu. Sprawdzi siê w kuchni, ³azience czy w salonie.