GA£KA MEBLOWA Z LITEGO MOSI¥DZU CARDEA GN00001CR

46,44 

SKU: 5907180878687 Kategoria:

Prosta, elegancka ga³ka wykonana z litego mosi¹dzu  i wykoñczona na kolor polerowanego chromu. Dziêki niej mo¿na w prosty, szybki sposób zupe³nie odœwie¿yæ wizerunek mebli. Ga³ka bêdzie pasowa³a do wielu mebli w najró¿niejszym stylu. Sprawdzi siê w kuchni, ³azience czy w salonie.