GA£KA KRYSZTA£OWA FULGOR 9984.400

36,92 

SKU: 2010000004715 Kategoria:

Ga³ka Kryszta³owa w czarnym kolorze. Ga³ka z fasetowanego kryszta³u czarny kolor z szlifem diamentowym i podstaw¹ w litego mosi¹dzu. Elegancka ga³ka z klejnotami, która jest w tym samym czasie klasyczna i wspó³czesna, z ponadczasowym, wyrafinowanym urokiem. Ta czarna kryszta³owa ga³ka z pewnoœci¹ doda twoim meblom dotyk przepychu to kolejny mebel, który mo¿esz upiêkszyæ. Wymiary: wysokoœæ ca³kowita – 31 mm œrednica kryszta³  –   20 mm œrednica podstawa – 16 mm podstawa –  lity mosi¹dz kolor – chrom polerowany