GA£KA DREWNIANA MEBLOWA Z MUF¥ 32 MM -DR000200

5,73 

SKU: 2010000020401 Kategoria:

Wymiary : – wysokoœæ ca³kowita  – 28 mm – œrednica góra – 32 mm – œrednica dó³ –    26 mm – posiada mufê M4