GA£KA DREWNIANA MEBLOWA Z MUF¥ 30 MM -DR000202

4,59 

SKU: 2010000020418 Kategoria:

Wymiary : – wysokoœæ ca³kowita  – 27 mm – œrednica góra – 30 mm – œrednica dó³ –    17 mm – posiada mufê M4