G¥BKA TWARDA WISHAB DO CZYSZCZENIA FRESKÓW – B07224

56,25 

SKU: 2010000002117 Kategoria:

G¥BKA WISHAB  Œrodek czyszcz¹cy na sucho powierzchniê fresków.  Masa o g¹bczastej konsystencji, wsparta na sztywnej podstawie. Brud i kurz zostaj¹ przy³¹czone, przez ³agodne pocieranie, do cz¹stek g¹bki, które krusz¹ siê.  Kostka 9 x 7 x 4 cm.