G¥BKA MIÊKKA WISHAB DO CZYSZCZENIA OBRAZÓW – B07226

47,00 

SKU: 2010000002131 Kategoria:

G¥BKA WISHAB  Œrodek czyszcz¹cy na sucho powierzchniê obrazów, fresków, papieru.  Masa o g¹bczastej konsystencji, miêkka jak zamsz, wsparta na sztywnej podstawie. Brud i kurz zostaj¹ przy³¹czone, przez ³agodne pocieranie, do cz¹stek g¹bki, które krusz¹ siê.  Kostka 9 x 7 x 4 cm.