FILMOPLAST P90 PAPIEROWY 20MM – NE0005

119,53 

SKU: 4011918000057 Kategoria:

FILMOPLAST P90 (PAPIEROWY)  Papierowa (bia³a, w tonie koœci s³oniowej) bezkwasowa taœma do konserwacji papieru i dokumentów. D³ugoœæ 50 m, szerokoœæ 2 cm.