FARBA METALICZNA IDEA Z£OTO BOGATE JASNE 60ML – MA07094

41,27 

SKU: 8018721022562 Kategoria:

IDEA METALLICI Metaliczne farby s¹ gotowe do u¿ytku, odporne na utlenianie i bardzo trwa³e. Idealne do poz³acania i imitowania metali. Mo¿na je stosowaæ na ka¿dym rodzaju pod³o¿a, spoistym lub porowatym, papierowym i drewnianym, na ceramice i szkle. Proszki metaliczne jednolicie rozprowadzone w stabilnym ¿ywicznym spoiwie. To kolory, które wytrzymuj¹ dzia³anie czasu, szybkie w aplikacji i doskonale kryj¹ce. Dostêpne 7 kolorów: srebro, z³oto dukatowe, z³oto blade, z³oto bogate, z³oto bogate jasne, z³oto cekinowe i br¹z. Opakowanie 60 ml