DZIURKACZ DO SKÓRY – DK711995

139,40 

SKU: 4009215081787 Kategoria:

Szczypce do wykonywania otworów w skórze, kartonie, gumie, tworzywie sztucznym itd. Z szeœcioma kolcami dziurkuj¹cymi o œrednicy 2 / 2,5 / 3 / 3,5 / 4 i 4,5 mm. Œrednica widoczna jest w specjalnym okienku. T³oczone stalowe ramiona z faktur¹ antypoœlizgow¹ i blokad¹. 270 g. D³ugoœæ ca³kowita 210 mm