D£UTO SNYCERSKIE PFEIL DP8780D2/8

120,83 

SKU: 4dd06de9a7f1 Kategoria:

D³uto dla wymagaj¹cych u¿ytkowników, przeznaczine do pracy w miêkkim, twardym, jaki bardzo twardym drewnie.  D³uta s¹ naostrzone przez producenta.