D£UTO SNYCERSKIE PFEIL DP8775D3/8

154,61 

SKU: 5a726e008f54 Kategoria:

D³uto dla wymagaj¹cych u¿ytkowników, przeznaczine do pracy w miêkkim, twardym, jaki bardzo twardym drewnie.  D³uta s¹ naostrzone przez producenta.