D£UTO SNYCERSKIE PFEIL DP8775D3/5

129,93 

SKU: ae9935fbef04 Kategoria:

D³uto dla wymagaj¹cych u¿ytkowników, przeznaczine do pracy w miêkkim, twardym, jaki bardzo twardym drewnie.  D³uta s¹ naostrzone przez producenta.