D£UTO SNYCERSKIE PFEIL DP8775D3/12

143,56 

SKU: 1dc8d948e7ee Kategoria:

D³uto dla wymagaj¹cych u¿ytkowników, przeznaczine do pracy w miêkkim, twardym, jaki bardzo twardym drewnie.  D³uta s¹ naostrzone przez producenta.