D£UTO SNYCERSKIE PFEIL DP8765D5A/8

152,00 

SKU: 692fad81ca27 Kategoria:

D³uto dla wymagaj¹cych u¿ytkowników, przeznaczine do pracy w miêkkim, twardym, jaki bardzo twardym drewnie.  D³uta s¹ naostrzone przez producenta.